slideshow
ENGLISH || TIẾNG VIỆT
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
  Xây lắp điện & xây lắp công nghiệp
  Thiết bị vui chơi
  Các loại đèn chiếu sáng
  Thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp & chế biến nông sản
  Các mặt hàng cơ khí xuất khẩu
  Cầu giao thông
  Thiết bị phục vụ môi trường
  Tin cổ đông
  Tin công ty
  Tuyển dụng
 
 
 
 
Sản Phẩm \ Tin cổ đông

 

Thông báo Kết quả Đại hội Cổ đông thành lập Công ty
Thông báo Kết quả Đại...
 
Mô tả & Thông số kỹ thuật

(BTNO)- Sáng 6/11/2015 tại Khách sạn Hòa Bình, Công ty cổ phần Cơ khí Tây Ninh đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh, với sự có mặt của 85 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó có các cổ đông chiến lược và các nhà đầu tư: Công ty cổ phần Hải Đăng (Tây Ninh), Công ty TNHH Cơ Nhiệt Hồng Nhựt (TP. Hồ Chí Minh).

Quang cảnh đại hội

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty theo phương án bán toàn bộ vốn chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại thời điểm thành lập, Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh có vốn điều lệ36.500.000.000 đồng, tương ứng với 3.650.000 cổ phần. Sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần Hải Đăng (Tây Ninh) và Công ty TNHH Cơ Nhiệt Hồng Nhựt (TP. Hồ Chí Minh) đã nắm giữ 3.369.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 92,3%), số cổ phần còn lại do cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh nắm giữ.

Tại hội nghị cổ đông, các cổ đông đã được nghe báo cáo quá trình cổ phần hóa công ty, các cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty cổ phần; Phương án kinh doanh sau cổ phần hóa; cũng như thông qua tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.


Hội đồng quản trị ra mắt cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bổ nhiệm ông Thái Trường Giang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Nhựt làm Phó Chủ Hội đồng quản trị; bầu ông Lê Minh Khiển làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh.

Một số hình ảnh Đại hội:


Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát


Ban kiểm soát


Đại diện Hội đồng quản trị phát biểu


Bài phát biểu lộ trình cổ phần hóa Công ty do quyền Giám đốc Phạm Thanh Tâm trình bày

Cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

 

[Quay lại]
 
   
Ông Nguyễn Văn A - Chức vụ : Giám đốc