slideshow
ENGLISH || TIẾNG VIỆT
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
  Xây lắp điện & xây lắp công nghiệp
  Thiết bị vui chơi
  Các loại đèn chiếu sáng
  Thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp & chế biến nông sản
  Các mặt hàng cơ khí xuất khẩu
  Cầu giao thông
  Thiết bị phục vụ môi trường
  Tin cổ đông
  Tin công ty
  Tuyển dụng
 
 
 
 
Sản Phẩm \ Tin cổ đông

 

Thư mời Đại hội cổ đông lần đầu
Thư mời Đại hội cổ...
 
Mô tả & Thông số kỹ thuật

 
 

Ban tổ chức đại hội cổ đông                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công ty TNHH MTV Cơ khí TN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây ninh, ngày   tháng 10 năm 2015

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TÂY NINH

Căn cứ Công văn s 481/QĐ-UBND c a Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh n g ày 04/3/2014 v v i c triển khai Cổ phần hóa kết hợp di dời tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh ;

Căn cứ quyết định số 1178/QĐ-UBND tỉnh Tây ninh ngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc triển khai cổ phần hóa Công ty TNHH-MTV Cơ khí Tây Ninh;

Căn cứ quyết định số 174/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty về việc thành lập Ban tổ chức đại hội.

Ban tổ chức đại hội xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh như sau:

* Thời gian: 8 giờ 00 phút – Thứ sáu ngày 06 tháng 11 năm 2015

* Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình, Số 436, đường 30/4, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

* Nội dung Đại hội:

a. Báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

b. Thông qua điều lệ hoạt động

c. Bầu cử HĐQT, BKS

d. Kế hoạch kinh doanh

e. Các nội dung khác

Toàn bộ tài liệu đại hội, Quý cổ đông vui lòng tải về tại website của Công ty: www. cokhitayninh.com.vn

* Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là các nhà đầu tư đã mua cổ phần của công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh.

Trên cơ sở đó, để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thành lập, Ban chỉ đạo CPH xin thông báo đến quý vị cổ đông một số công việc cần chuẩn bị như sau :

1- Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập xin điền vào “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập“ (tải về từ website của Công ty). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Các phiếu xác nhận tham dự đại hội, giấy ủy quyền xin gửi về Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh, hạn chót là ngày 03/11/2015

2- Xin quý vị cổ đông nghiên cứu và góp ý cho Bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí tây Ninh. Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp thì xin ghi vào “ Phiếu góp ý Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động” (tải về từ website) và gửi về Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh, hạn chót là ngày 03/11/2015 để Ban tổ chức tổng hợp các ý kiến chuẩn bị cho việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh tại Đại hội đồng cổ đông thành lập.

3- Để chuẩn bị cho việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thành lập, Ban Chỉ đạo CPH xin gửi đến quý vị cổ đông “ Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát” Công ty cổ phần Cơ khí Tây Ninh. Nếu quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Dự thảo Quy chế trên. Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty, xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm : (1) Đơn xin đề cử / ứng cử, (2) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (tải về từ website), (3) Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ, và các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên về Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh, hạn chót là ngày 03/11/2015 để Ban tổ chức tổng hợp danh sách.

Ban chỉ đạo CPH rất mong nhận được sự góp ý của quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh được thành công tốt đẹp.

Các hồ sơ liên quan đề nghị quý cổ đông gửi về:

Ông : Trương Phúc Duy - Thành viên ban tổ chức đại hội

Địa chỉ : 191 đường 30/4 Tp.Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : 066.3825517 * Fax: 066.3823384

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN           

 

[Quay lại]
 
   
Ông Nguyễn Văn A - Chức vụ : Giám đốc