slideshow
ENGLISH || TIẾNG VIỆT
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
  Xây lắp điện & xây lắp công nghiệp
  Thiết bị vui chơi
  Các loại đèn chiếu sáng
  Thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp & chế biến nông sản
  Các mặt hàng cơ khí xuất khẩu
  Cầu giao thông
  Thiết bị phục vụ môi trường
  Tin cổ đông
  Tin công ty
  Tuyển dụng
 
 
 
 
Sản Phẩm \ Tin cổ đông

 

Thông Báo Mua cổ phần 2015
Thông Báo Mua cổ phần 2015
 
Mô tả & Thông số kỹ thuật

Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh

 


Số: -TM/CKT

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tây Ninh, ngày …... tháng 8 năm 2015

 

THƯ MỜI

THAM GIA MUA CỔ PHẦN

 

Kính gửi: Quý nhà đầu tư

 

Công ty TNHH-MTV Cơ khí Tây Ninh là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo các sản phẩm cơ khí. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh, Công ty tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo phương án bán toàn bộ vốn chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Với những thế mạnh hiện có là đơn vị sản xuất cơ khí uy tín và chất lượng được khách hàng tin cậy cũng như các lợi thế hiện có khác, Công ty đang tìm kiếm các đối tác tìm năng để đồng hành phát triển Công ty lên tầm cao mới. Theo phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn toàn bộ 3.353.351 cổ phần (tương đương với 33.535.310.000 đồng mệnh giá cổ phần)

Cơ cấu cổ phần chào bán như sau : Vốn điều lệ dự kiến của Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh: 36.500.000.000 đồng, tương ứng với 3.650.000 cổ phần

  • - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  • - Hình thức thoái vốn: Bán toàn bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  • - Số cổ phần dự kiến chào bán: 3.353.531 cổ phần, trong đó:

STT

Đối tượng chào bán

SL CP (cổ phần)

Giá bán dự kiến

Tỷ lệ /số cổ phần chào bán

1

Chào bán công khai ra bên ngoài cho các NĐT

1.982.531

10.000 đồng/cổ phần

59,12%

2

Chào bán cho NĐT Chiến lược

1.095.000

10.000 đồng/cổ phần

32,65%

3

Chào bán cho người lao động trong công ty theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước

256.000

60% giá thấp nhất của chào bán công khai

7,63%

4

Chào bán cho người lao động trong công ty theo dạng đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần

-

-

-

5

Chào bán cho công đoàn công công ty

20.000

60% giá thấp nhất của chào bán công khai

0,60%

Cộng

3.353.531

33.535.310.000

100,00%

 

Bằng thư này, Chúng tôi xin trân trọng gửi tới các nhà đầu tư lời mời hợp tác đầu tư - góp vốn mua cổ phiếu của Công ty TNHH-MTV Cơ khí Tây Ninh trong đợt phát hành này. Chúng tôi nhận thấy sự hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư vào Công ty TNHH-MTV Cơ khí Tây Ninh sẽ mang lại thế mạnh cho chúng tôi đồng thời tăng thêm giá trị và thương hiệu cho cả hai bên.

Nếu nhà đầu tư có quan tâm đến việc đầu tư vào cổ phiếu của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:

Ông: Lê Minh Khiển -Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH-MTV Cơ khí Tây Ninh

Điện thoại: 0918785252

Email: leminhkhien66@yahoo.com

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về Công ty TNHH-MTV Cơ khí Tây Ninh và phương án cổ phần hóa để Quý Công ty xem xét đưa ra quyết định đầu tư.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 14 tháng 08 năm 2015.

Các thông tin giao dịch tại ngân hàng :

Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH-MTV CƠ KHÍ TÂY NINH

Số tài khoản : 179010000005809

Tại ngân hàng : TMCP Công thương Việt Nam- CN Tây Ninh

 

Chúng tôi mong muốn được các nhà đầu tư lựa chọn là đối tác đồng hành trong tiến trình phát triển của mình trong thời gian tới.

 

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

 

[Quay lại]
 
   
Ông Nguyễn Văn A - Chức vụ : Giám đốc