slideshow
ENGLISH || TIẾNG VIỆT
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
  Xây lắp điện & xây lắp công nghiệp
  Thiết bị vui chơi
  Các loại đèn chiếu sáng
  Thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp & chế biến nông sản
  Các mặt hàng cơ khí xuất khẩu
  Cầu giao thông
  Thiết bị phục vụ môi trường
  Tin cổ đông
  Tin công ty
  Tuyển dụng
 
 
 
 
Sản Phẩm \ Tin cổ đông

 

THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẠI...

Thông báo Kết quả Đại hội Cổ đông thành lập Công ty
Thông báo Kết quả Đại...

   
Thư mời Đại hội cổ đông lần đầu
Thư mời Đại hội cổ...

Thông báo bán cổ phần lần đầu
Thông báo bán cổ phần lần...

   
Thông Báo Mua cổ phần 2015
Thông Báo Mua cổ phần 2015

 
   
 
   
Ông Nguyễn Văn A - Chức vụ : Giám đốc